НАКАЗ

4 августа 2019
НАКАЗ
НАКАЗ
Президента Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ – НАШІ ДІТИ»

«01» серпня 2019 р. м. Київ

Про проведення Загальних Зборів

Відповідно до п. 6.1.1. Статуту Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ НАШІ ДІТИ» НАКАЗУЮ:
1. Провести Загальні Збори Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ НАШІ ДІТИ» у дату 14.08.2019 р. у час 10 год. 00 хв. за адресою Україна, м. Київ, вул. Сєченова, будинок 10, корпус 1, кв. 18 з попереднім порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження остаточного Порядку денного.
2. Прийняття нових членів до Організації на підставі поданих ними заяв.
3. Обрання Президента Організації.
4. Прийняття Загальними зборами рішення про відкликання діючих членів Правління Організації.
5. Обрання нового кількісного та персонального складу Правління Організації.
6. Обрання кількісного та персонального складу Наглядової Ради Організації, обрання Голови Наглядової Ради.
7. Зміна місцезнаходження Організації.
8. Внесення змін до Статуту Організації та його приведення у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
9. Визначення осіб, відповідальних за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до Статуту організації.

2. Опублікувати даний Наказ на офіційному сайті Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ НАШІ ДІТИ» www.our-children.com.ua та повідомити всіх членів Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ НАШІ ДІТИ» у порядку, передбаченому статутом.

Президент Міжнародної благодійної організації «СИРОТИ – НАШІ ДІТИ»
Уварова Наталія Миколаївна